Andakt med Offerdals församling

Andakt i träffpunkten med Offerdals församling.

Tid och plats

Tid: 15 mars 2023 klockan 14.00-16.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Hällebo

Typ av aktivitet: Andakt

Meny