Andakt

Andakt 13.15 i Karlavagnen.

Tid och plats

Tid: 15 mars 2023 klockan 13.15-14.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Blomstergården

Typ av aktivitet: Andakt

Meny