Translate site

Startsida Krokoms kommun

Redovisning

Förteckning och årsräkning

Förteckning
Vid ett ärendes början ska en förteckning lämnas in som visar huvudmannens eller den omyndiges tillgångar och eventuella skulder vid förordnandedagen.

Gode mannen/förvaltaren har lagstadgad redovisningsskyldighet. Det innebär att en förteckning över huvudmannens samtliga tillgångar och skulder vid förordnandedagen ska lämnas till överförmyndarnämnden. Detta inom två månader efter förordnandet.  Verifikationer som bevisar det ska bifogas.

Årsräkning 
I normalfallet är det kalenderåret som gäller som redovisningsperiod. Före den 1 mars varje år ska varje ställföreträdare skicka in en årsräkning avseende förvaltningen under föregående år.

Denna skyldighet omfattar:

  • Gode män
  • Förvaltare
  • Förmyndare vars barns tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp
  • Förmyndare vars barns tillgångar står under särskild överförmyndarkontroll
  • Förmyndare vars barn äger fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
  • Särskilt förordnad förmyndare

Årsräkningen ska innehålla uppgifter om inkomster och utgifter under året samt tillgångar och skulder vid början och slutet av året. Utöver den ekonomiska redovisningen ska en redogörelse för hur ställföreträdaren har sörjt för huvudmannens person lämnas in. Kravet på redovisning innebär att ställföreträdaren löpande måste bokföra alla transaktioner som utförs för huvudmannens räkning och spara alla verifikationer. 

Om uppdraget upphör ska en sluträkning lämnas in till överförmyndarnämnden inom en månad. 

Uppdaterad 2013-03-20 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | kundcenter@krokom.se

Cookies på krokom.se