Translate site

Startsida Krokoms kommun

Dödsfall och begravning

Om det finns önskemål om borgerlig begravning hänvisas till begravningsbyråerna i länet. De kan lämna råd om borgerlig begravning, och vid behov även tips om lämpliga begravningsförrättare.

För borgerlig begravning finns inga fastställda regler eller ordning för hur begravningen ska ske. Den kan utformas just så personligt som de anhöriga/närstående själva vill. Det finns heller inga hinder för anhöriga eller närstående vänner att själva hålla i den borgerliga begravningen.

Borgerlig begravningsförrättare är inte utsedd i Krokoms kommun.

Begravningsombud

Ett begravningsombud ska granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Eleonor Magnusson är begravningsombud inom följande pastorat och församlingar i Krokoms kommun:

  • Rödöns pastorat med församlingarna Ås, Rödön, Näskott och Aspås
  • Offerdals pastorat med församlingarna Alsen och Offerdal
  • Föllingebygdens församling

Begravningsombud utses av Länsstyrelsen.

Uppdaterad 2015-10-09 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | kundcenter@krokom.se

Cookies på krokom.se