Translate site

Startsida Krokoms kommun

Anhörigstöd

Anhörigstöd innebär att du som vårdar och stöttar en långvarigt sjuk eller en anhörig med funktionsnedsättning har rätt till stöd och avlastning.

Syftet med anhörigstöd är att anhöriga ska få den praktiska hjälp och det stöd som behövs för att de ska orka vårda den som är långvarigt sjuk eller äldre eller som har funktionsnedsättning.

Det är viktigt att du som vårdar en anhörig eller närstående får tillräckligt stöd. Kommunen kan erbjuda en del avlastande insatser som man ansöker om att få. Stödet är individuellt anpassat.

Enligt Socialtjänstlagen kap 5, § 10 ska socialnämnden "genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder". Stöd till anhöriga är:

Du som anhörig kan få kostnadsfritt stöd genom:

  • Enskilda samtal om din situation som anhörig
  • Information om möjligheter till hjälp och avlösning
  • Förmedla kontakter med andra verksamheter och nätverksgrupper
  • Möjlighet att delta i anhöriggrupp.  

Stöd som kräver beslut av biståndshandläggare:

För dagverksamhet, korttidsplats eller avlösning i hemmet för den du vårdar behövs beslut från biståndshandläggare.

Anhöriggrupper

Vid ett par tillfällen varje vår och höst anordnar vi anhöriggrupper, dels generella grupper oavsett bakomliggande problem men även grupper med inriktning mot demens.

På träffarna får deltagarna möjlighet att utbyta tankar och funderingar samtidigt som vi informerar om vad kommunen kan erbjuda för stöd och hjälp. Vi tar upp ämnen som sorg, glädje, livsstrategier, skuld, skam och ensamhet. På träffarna med demensinriktning pratar vi även om sjukdomen demens och dess förlopp samt bemötande.

Intresserad av att delta i en anhöriggrupp?

Är anhöriggrupp något som skulle vara något för dig? Då är du välkommen att anmäla ditt intresse genom att fylla i nedanstående intressanmälan så kontaktar vi dig.Uppdaterad 2019-01-16 av Thory Andersson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se