Translate site

Startsida Krokoms kommun

Anhörigstöd

Anhörigstöd innebär att du som vårdar en långvarigt sjuk eller funktionshindrad anhörig hemma har rätt till stöd och avlastning.

Syftet med anhörigstöd är att anhöriga ska få den praktiska hjälp och det stöd som behövs för att de ska orka vårda den som är långvarigt sjuk eller äldre eller som har funktionshinder.

Det är viktigt att du som vårdar en anhörig eller närstående får tillräckligt stöd. Kommunen kan erbjuda en del avlastande insatser som man ansöker om att få. Stödet är individuellt anpassat.

Enligt Socialtjänstlagen kap 5, § 10 ska socialnämnden "genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder". Stöd till anhöriga är:

Dagverksamhet

En dag i veckan, klockan 8.00–16.00, finns möjlighet till dagverksamhet för att avlasta dig som är anhörig. Verksamheten är kostnadsfri, förutom fika och lunch. 

Du kan få hjälp med

  • Enskilda samtal om din situation som anhörig
  • Information om möjligheter till hjälp och avlösning
  • Beslut om korttidsplats eller växelvård för den du vårdar
  • Förmedla kontakter med andra verksamheter och nätverksgrupper
  • Möjlighet att delta i anhöriggrupp.  

Krokoms kommun vill genom samverkan och nätverksarbete mellan förvaltningar och frivilliga organisationer i kommunen utveckla metoder och former för stöd och på så sätt öka förståelsen för anhörigas situation samt höja livskvalitén för denna grupp.

Uppdaterad 2018-01-04 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »