Translate site

Startsida Krokoms kommun

Avgifter, äldre- och handikappomsorg

Bestämmelserna om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen finns i 8 kapitlet socialtjänstlagen. Den högsta avgift som kommunen totalt får ta ut för service, vård och omsorg är 2 146 kronor per månad under 2019.

Avgifter för service, vård och omsorg i ordinärt boende
Priset för servicetjänster är 240 kronor per timme. Priset för omvårdnad är 106 kronor per timme.

Hembesök av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast kostar 100 kronor per gång, men sammanlagt högst 500 kronor per månad.

Avgifter för särskilt boende
Priset för mat i särskilda boendeformer med helpension (alla måltider inkl kaffe) är för närvarande 3 500 kronor per månad.

Priset för omvårdnad i särskilt boende är 2 146 kronor per månad.

Avgiften är inkomstprövad och ditt avgiftsutrymme beräknas så här:

Inkomster
+ Pensioner
+ Inkomst av kapital och näringsinkomster
+ Bostadstillägg/bostadsbidrag
+ Övriga inkomster
 - Skatt

Förbehållsbelopp
 - Hyra/boendekostnad
 - Minimibelopp*
Avgiftsutrymme = inkomster - förbehållsbelopp.

*Minimibeloppet ska räcka till bland annat livsmedel, kläder, skor, telefon, medicin och ska tillsammans med boendekostnaden bli ditt förbehållsbelopp.

Minimibeloppet för 2019 är 5 249 kronor per månad för ensamstående och 4 435 kronor per person och månad för makar och sambor.

Beslut om avgifter och förbehållsbelopp kan överklagas.

Har du frågor om avgifterna, se kontaktinformationen.

Uppdaterad 2019-03-06 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se