Translate site

Startsida Krokoms kommun

Äldreomsorgsplan

Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra och förbättra kommunens äldreomsorg både på kort och lång sikt.

Den beskriver nuläge, politiska mål och utvecklingsstrategier kring omsorgen om äldre. Äldreomsorgen utgör en dominerande del av den kommunala välfärden. Vilken planering behöver genomföras mot bakgrunden att antalet 65 år och äldre ökar i antal, målgruppens behov och önskemål förändras och lagstiftningen reformeras? Hur kan kvaliteten i vård och omsorg om äldre säkras och förbättras?

Äldreomsorgsplanen ska styra verksamheternas utveckling under perioden 2014 till 2024 och vara vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten när det gäller boende, service, vård och omsorg om äldre, men också finnas med i det dagliga arbetet.

Du kan läsa äldreomsorgsplanen under läs mer.


Uppdaterad 2014-11-14 av Birgitta Sjöström

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se