Translate site

Startsida Krokoms kommun

Kristeam – POSOM-gruppen

Vad är POSOM-gruppen?

POSOM-gruppen är en frivillig organisation som utgör en extra resurs i vår kommun vid oväntade och akuta händelser, olyckor och katastrofer.

Gruppens uppgift är att försöka lindra i akuta situationer och därigenom förebygga psykisk ohälsa på lång sikt. POSOM är en förkortning av psykiskt och socialt omhändertagande.

POSOM ska vid behov vara medmänniska under begränsad tid som komplement till samhällets redan befintliga resurser.

Detta kan POSOM hjälpa till med

  • Vara stödpersoner till enskilda och till familjer. Upprätta ett informations- och stödcentrum.
  • Hjälpa människor vidare efter akuta insatser till andra resurser i samhället för hjälp på längre sikt.

Viktigt att få hjälp med krisstöd vid en oväntad händelse
I samband med olyckor, dödsfall och andra liknande plötsliga händelser blir vi utsatta för starka intryck och känslomässiga påfrestningar. Många upplever olika efterverkningar lång tid efteråt.

POSOM kan kallas in av räddningstjänsten, polisen eller jourhavande läkare. POSOM samverkar med övriga kommuners, landstingets och andra verksamheters krisorganisationer, samt inom LänZ-POSOM.

Uppdaterad 2015-01-15 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se