Skapa aktivitet

Skapa aktivitet för äldre (steg 1 av 3)

Behörighet saknas för att skapa artiklar i valt arkiv.

Tid och plats

Tid: 1 maj 2019 klockan 00.00-00.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Blomstergården

Typ av aktivitet: Gympa

Meny