Stärkt föräldraskapsstöd

Tre flickor tisslar och tasslar

Du som är förälder eller annan viktig vuxen för ett barn har en unik möjlighet att främja barnets hälsa och utveckling. Därför arbetar nu Krokoms kommun med att bli bättre på att sprida vilket föräldraskapsstöd som finns i kommunen men också med att utveckla föräldraskapsstödet.

Under tiden 1 juni 2023 till 1 juni 2024 pågår projektet ”Stärkt föräldraskapsstöd" i Krokoms kommun. I projektet ska vi som erbjuder föräldraskapsstöd i kommunen bli bättre på att samverka. Genom en bättre samverkan kan vi bli mer effektiva och nyttja de resurser som finns för föräldraskapsstöd på ett bättre sätt. Om vi inte samverkar riskerar vi onödigt dubbelarbete samt att det blir luckor i föräldraskapsstödet där ingen möter upp föräldrar som behöver stöd. Vi som samverkar är verksamheter från kommunen, regionen, staten och civilsamhället. Exempelvis socialtjänsten, familjecentralen, elevhälsan, kyrkan, föreningar, studieförbund och polisen.

Vad är stöd till föräldrar?

Ibland kan det vara svårt att vara förälder. Då finns det olika verksamheter som ger hjälp och stöd till dig att vara förälder. Målet med stödet är att du ska känna dig trygg som förälder och ha en god relation till ditt eller dina barn. Stödet kan handla om att:

  • Ge föräldrar kunskap om barnets rättigheter, hälsa och utveckling.
  • Stärka föräldrarnas relation till varandra.
  • Stärka föräldrarnas sociala nätverk.

Stöd till föräldrar kallas ofta föräldraskapsstöd.

 

Vilket stöd till föräldrar finns i Krokoms kommun?

På kommunens hemsida kan du hitta mer information om vilket stöd som finns Länk till annan webbplats.

Hur arbetar staten med stöd till föräldrar?

I barnkonventionen är det tydligt att barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Eftersom Sverige har antagit barnkonventionen behöver staten hjälpa föräldrar och andra viktiga vuxna med att ge barnet en bra uppväxt. Därför finns en nationell strategi för hur staten, och andra, ska arbeta med stöd till föräldrar. På Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) kan du ladda ned strategin i pdf-format:

En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats.

Strategins mål är att alla föräldrar ska erbjudas stöd under barnets hela uppväxt. För att nå det målet finns tre områden som strategin beskriver som viktiga att arbeta med.

Stödet ska bygga på kunskap

Ett kunskapsbaserat arbetssätt

Det är viktigt att föräldrarna ska få stöd som vi vet fungerar. Därför behöver stödet bygga på den bästa kunskapen som finns tillgänglig, till exempel genom forskning.

Stödet ska vara tillgängligt

Ett tillgängligt stöd

Stödet till föräldrarna ska vara tillgängligt. Det innebär att de allra flesta ska kunna ta del av stödet. Stöden ska vara tillgängliga på olika sätt, till exempel:

· Det ska vara lätt att hitta information om vilka stöd som finns, till exempel på kommunens hemsida.

· Det ska finnas stöd till föräldrar med barn i alla olika åldrar.

· Föräldrar ska kunna ta del av stödet på olika platser, både fysiska och digitala.

Stödet ska vara organiserat

En stödjande organisation

Det är viktigt att arbetet med stöd till föräldrar är organiserat. Då blir det lättare att erbjuda stöd som bygger på kunskap och är tillgängliga för många. Arbetet med stöd till föräldrar behöver vara organiserat på nationell, regional och lokal nivå. På varje nivå behöver man veta vem som är ansvarig för att arbeta med stöd till föräldrar. Alla som arbetar med stöd till föräldrar behöver samarbeta så att arbetet blir så effektivt som möjligt och för att inte missa någon målgrupp. Det är det här som projektet ”Stärkt föräldraskapsstöd” framföralltfokuserar på.

 

Relaterade nyheter

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny