Ungdomspanelen

En grupp människor i ett konferensrum

För att klara framtidens personal- och kompetensförsörjningen behöver vi göra Krokoms kommun till en attraktiv arbetsgivare för unga personer. Då tar vi ungdomspanelen till hjälp!

Vad är ungdomspanelen?

Under 2023 kommer gruppen att träffas sex gånger under ledning av socialchef Anna Berkestedt Jonsson. Gruppen består av unga som arbetar i våra välfärdsyrken samt representanter från HR, kommunikations­avdelningen och Omsorgsförmedlingen.

Processmodellen gruppen arbetar efter kallas ARUBA och kan liknas vid en medarbetar­livscykel. I gruppens fall är bokstaven I tillagd och förtydligande av processen blir då:

 • A står för attrahera
 • R står för introducera
 • I står för rekrytera
 • U står för utveckla
 • B står för bibehålla
 • A står för avveckla

Resultatet av dessa träffar blir en rapport som ska hjälpa oss att bli en attraktiv arbetsgivare för unga personer inom välfärdsyrken.

Ungdomspanelen 28 februari: Attrahera

Ungdomspanelen 28 februari: Attrahera

Vi står inför en stor personal- och kompetensförsörjningsutmaning. För att klara detta behöver vi konkurrera om arbetskraften med andra arbets­givare, sektorer och orter. Den mest prioriterade målgruppen är unga. Vi som ska rekrytera vet inte hur unga tänker, därför har vi startat Ungdoms­panelen. Vi ska bli den mest attraktiva arbetsgivaren för unga och nyutexaminerade.

Presentationer

Presentationer

 • Lisa Thambert berättar om Krokoms samarbete med Om­sorgs­förmedlingen samt huvidinsikter inom området Attrahera
 • Ida Moberg berättar om HR-avdelningens arbete och delade insikter från SKR:s rapport Unga och välfärdsjobben
 • Peter Svensson berättar om kommunikationsavdelningens arbete, kanaler och budskap

Grupparbete - vad lockar/får unga att tveka inför arbete inom socialförvaltningen?

Grupparbete - vad lockar/får unga att tveka inför arbete inom social­förvaltningen?

Visa upp alla förmåner: att det finns en möjlighet att gå utbildningar ex. genom Äldreomsorgslyftet. En chans att studera under arbetstid, eller få utbilda sig vidare inom yrkena på olika sätt.

Det är viktigt att ha känslan att man kan jobba sig uppåt! Gör det tydligare. Det behöver inte vara stora steg, det viktiga är att se framför sig hur man kan ta små lyft uppåt, och se tydliga vägar framåt.


Andra förmåner som borde finnas:

 • Friskvårdsbidrag
 • Väg in till boende på orten där man ska jobba
 • Transport: ex. pendlarkort

Även om det är ett fantastiskt jobb och man gör skillnad, så är lönen ett faktum. Förmåner är viktigt. Det är också viktigt med en stege eller utvecklingstrappa som kopplas till lönen. Annars får man känslan av att - nu har jag en fast tjänst och kan inte ta mig någonstans.

Hemtjänst är en utmanande arbetsplats som kräver erfarenhet. Ta bort ex städ och service så att man får jobba med det man vill jobba med.

Inkludera vikarierna i alla delar i arbetet. Idag får vikarier göra enklare / tunga jobb medan andra deltar i möten med andra yrkes­kategorier, planering osv. Att få följa med och bli inkluderad från start gör att man får upp ögonen för vad jobbet kan vara om man fortsätter.

Grupparbete - Vilka kanaler och format bör vi arbeta med?

Grupparbete - Vilka kanaler och format bör vi arbeta med?

 • Sociala medier: låt olika konton gå runt i olika verksamheter, olika veckor!
 • Ambassadörer: ha ambassadörer för alla olika verksamheter och se till att de får komma ut och berätta om jobben Det blir mer trovärdigt än att en chef gör det.

  Den som gör jobbet ska berätta om jobbet
 • Skapa möjlighet att praktisera eller testa andra yrkeskategorier, så att man får lära känna hela social­förvaltningen och får förståelse för att yrken.
 • Skapa attraktiva annonser som är lätta att hitta. Beskriv vad jobben faktiskt innebär och vad man får göra.
  Exempel: Arbete och integration – om studenter på socio­nom­programmet vetat vad man faktiskt fick göra här (mycket enskilda möten likt kurator) så skulle det vara otroligt attraktivt!
 • Försök synas på mässor/arbetsmarknadsdagar!
  Viktigt med ferie, så att så unga som möjligt får komma ut och arbeta.

Ungdomspanelen 19 april: Rekrytera

Ungdomspanelen 19 april: Rekrytera

Senast pratade vi om att upptäcka Krokom – nu har man hittat ett ledigt jobb och skickat in sin ansökan.

Presentationer

Diskussionsuppgifter - Ansökan och intervju

Diskussionsuppgifter - Ansökan och intervju

Från ansökan till en första kontakt från arbetsgivaren. Hur skulle er drömprocess se ut? Vad är viktigt för en positiv upplevelse vid intervjun?

Annons

Annons

 • Lyft och tydliggöra förmåner

Redan i annonsen borde det lyftas vilka förmåner som finns, vilka utvecklingsvägar som finns och om man kan få kompetensutvecklas.

 • Viktigt med en tydlighet vad som förväntas av en själv och vad man kan förvänta sig av arbetsgivaren. Vilka steg innebär vad? Löneökning? Andra förmåner?
 • Nu är det ansökan först på hemsidan – sedan filmer och intervjuer. Kan man vända ordningen? Börja med en film om arbetsplatsen?


Ansökan

Ansökan

 • CV-mall är jättebra
 • Erbjud flera olika sätt att ansöka på!
 • Personligt brev skulle kunna laddas upp videoformat för de som vill

Kan man få alternativ hur man ska söka? Vissa kanske vill ha ett färdigt formulär och andra vill ladda upp ett CV? Vissa vill fylla i, andra föredrar att få fundera och lägga upp informationen själv

Information och återkoppling

Information och återkoppling

 • Viktigt med återkoppling längs vägen för att veta var man befinner sig – en trygghet att veta att man är kvar i processen
 • Möjlighet att få göra någon form av test / arbetsprov
 • För den som inte får jobbet: om det är flera steg i processen är det viktigt att veta hur långt man gick för att bli motiverad att söka igen
 • Guida personer rätt – om de inte passar för den tjänst dom sökt: om de passar till en annan roll! Vi måste vara duktiga på att ta hand om de som inte får en specifik tjänst och meddela att de kan vara aktuella för en annan tjänst.

Intervju

Intervju

Ha intervjun på arbetsplatsen

 • Man kan känna en trygghet om man blir inbjuden i en trevlig miljö

Det ger en viss känsla att få gå runt, få hälsa, se var man ska vistas. Det kan få en att tänka, jamen här kan jag tänka mig att jobba

Låt kollegor medverka på intervjun – men kanske inte hela?

 • Viktigt att inte skrämma och vara auktoritär
 • Det kan vara känsligt att en kollega är med och ska höra vad man säger i intervjun
 • Möjligheten finns att låta kandidaten träffa kollega/fack enskilt

Det kan vara skönt att få en stund ensam med en blivande kollega

Se till att stämningen är inbjudande

Småprat och avslappnat i början så känns det inte lika läskigt. Det behövs inte mycket, men ett skratt i början kan ta bort nervositeten för allt, oftast är man mest nervös när man kommer in i ett sammanhang. Om det känns avslappnat så kan man släppa det direkt.

Det är inbjudande om den som intervjuar har läst ens personliga brev och man kan prata lite om det

Förbered intervjun

 • Ibland kan det kännas som att chefen har sina standardfrågor

Information som är bra att ha med under intervjun – oavsett fråga:

 • Arbetsuppgifter, hur en dag kan se ut
 • Arbetstider, om man kan jobba på distans
 • Hur avdelningen ser ut, ex. hur många kollegor man ska jobba med, team osv

Förbered information om frågor som kan vara läskiga att ställa men som många undrar över:

 • Kommer jag vara ensam med någon som dör?
 • Hur kommer det gå till när jag ska lära mig att hjälpa någon på toaletten?

Stämningen är viktigare än rummet

När jag kom in på min intervju så satte de sig tre personer mittemot mig och jag satt själv på andra sidan. Då sa jag faktiskt till, det här funkar inte

 • Det är inte ett förhör, det ska inte kännas som vi och dem
 • En kollega kan vara med, men bara ett litet tag

Möjlighet att välja mellan fysisk/digital intervju

Vissa kanske behöver resa långt för intervjun eller föredrar video, skulle man kunna få välja?

Möjligheter till provjobb

Möjligheter till provjobb

Provjobb kan vara ett sätt att attrahera kandidater.

Det finns många fördomar och funderingar kring jobb i vård och omsorg. Det kan kännas svårt att skriva på alla papper direkt om man inte vet vad jobbet innebär, så då kanske man undviker det helt istället. Skulle man få prova så kan chansen öka att man gör det.

Övrigt - positivt/negativt när jag sökte jobb i Krokom

Övrigt - positivt/negativt när jag sökte jobb i Krokom

 • Ansökan i Heroma kändes gammalmodig och mossig. Reachmee är superbra!
 • Positivt: snabb återkoppling och via telefon, grymt!
 • Negativt: arbetsbeskrivning, annons och intervju stämde inte överens!! Viktigt att ge en väldigt korrekt bild av vad man ska få göra.

Var transparent och ärlig med vad jobbet kommer innebära. Vi kan inte bara måla upp att Krokom är naturskönt eller att du har trevliga kollegor

 • Snabb återkoppling, personlig respons, få komma på besök fysiskt, träffa kollegor, att få en ärlig och transparent bild av vad jobbet innebär

Ungdomspanelen 31 maj: Introducera

Ungdomspanelen 31 maj: Introducera

Mötet har inte ägt rum.

Ungdomspanelen 28 augusti: Utveckla

Ungdomspanelen 28 augusti: Utveckla

Mötet har inte ägt rum.

Ungdomspanelen 3 oktober: Behålla

Ungdomspanelen 3 oktober: Behålla

Mötet har inte ägt rum.

Ungdomspanelen 15 december: Avveckla

Ungdomspanelen 15 december: Avveckla

Mötet har inte ägt rum.

Meny