Bostadstillägg från Pensionsmyndig­heten

Har du rätt till bostadstillägg? Det är ett tillägg till den all­män­na pensionen som du ansöker om hos Pensions­myndig­­heten.

Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg. Du bör därför göra en beräkning på Pensions­myndighetens hemsida innan du ansöker.

Är din totala pension inklusive tjänstepension högre än 16 500 kronor efter skatt kan du i regel inte få något bostadstillägg, oavsett andra inkomster eller tillgångar. Lever du tillsammans med någon räknas bådas inkomster med och beloppen blir då lägre.

Du ansöker enklast genom Pensionsmyndighetens webbtjänst. Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekono­miska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning.

Räkna och se om du kan ha rätt till bostadstillägg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om bostadstillägg här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitala informationsmöten

Du är välkommen att delta på Pensionsmyndighetens digitala möten om bostadstillägg. Det är gratis och du behöver inte anmäla dig. Under mötet får du svar på de vanligaste frågorna och kan även ställa egna frågor via en chatt. Du kan läsa mer på vår webbplats.

Länk till Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny