Filmvisning - Rännstensungar

Biosalong

Visas på Hällebo. Youtube.

Tid och plats

Tid: 25 mars 2022 klockan 13.15-15.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Hällebo

Typ av aktivitet: Underhållning

Meny