Vilka stöd kan jag söka?

En funktionsnedsättning kan vara av fysisk eller psykisk karaktär eller en kombination av båda. Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ha rätt att få stöd och service av kommunen.

Kommunen ger stöd och hjälp till dig som har

 • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 • Betydande och bestående begåv­ningsmässig funktions­ned­sättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom,
 • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Olika former av stöd och service

 • Olika former av boende
 • Personlig assistans
 • Ledsagning
 • Kontakt­familj
 • Kontaktperson
 • Korttidsvistelse
 • Korttids­tillsyn
 • Daglig verksamhet

Alla stöd behovsprövas.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny