Boende med särskild service

Hur du bor har stor betydelse för din livskvalitet. För personer med funk­tions­ned­sättning finns boenden med särskilt stöd. Boendet är ett privat och perma­nent hem.

I Krokoms kommun finns ett antal anpassade boendeformer för dig som har svårt att klara av att bo på egen hand. Av integritetsskäl anger vi inte adresserna till dessa bostäder på hemsidan.

Boende för personer med funktions­­ned­sättning

Boende för personer med funktions­ned­­sättning

Kommunen erbjuder boende med stöd i varierad grad för dig som inte klarar av att bo på egen hand. Det är kommunen som tillhandahåller bostaden och an­svarar för att ge dig det stöd du behöver.

Boende med stöd kan vara en grupp­bo­stad eller en särskilt anpassad bostad.

Boende för personer med psykisk funk­­tionsnedsättning

Boende för personer med psykisk funk­tionsnedsättning

Kommunen erbjuder några olika former av boende för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Hjälpte informationen på sidan dig?