Andakt

Andakt med Offerdals församling.

Tid och plats

Tid: 19 juni 2024 klockan 14.00-15.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Hällebo

Typ av aktivitet: Andakt

Meny