Sång av Miniorerna

Miniorerna från Offerdalsförsamling kommer och sjunger för oss.

Tid och plats

Tid: 16 april 2024 klockan 14.00-14.30  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Hällebo

Typ av aktivitet: Underhållning

Meny