Andakt

Andakt med Offerdals församling i Västerängs matsal. Fika för de som kommer utifrån kostar 30kr

Tid och plats

Tid: 10 april 2024 klockan 14.00-15.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Hällebo

Typ av aktivitet: Andakt

Meny