Filmvisning

Filmvisning avdelnings vis och fika.

Tid och plats

Tid: 9 februari 2024 klockan 13.30-15.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Hällebo

Typ av aktivitet: Övrigt

Meny