Julsånger av kyrkans personal

Julsånger av kyrkans personal. Klockan 13.30 på Polstjärnan, 14.00 på Gullvivan och 14.30 på Klöverängen. Är endast för boende på Blomstergården. Välkomna!

Tid och plats

Tid: 21 december 2023 klockan 13.30-15.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Blomstergården

Typ av aktivitet: Underhållning

Meny