Andakt

Andakt med Offerdals församling i Träffpunkten. Fika för de som kommer utifrån kostar 30kr

Tid och plats

Tid: 27 september 2023 klockan 14.00-15.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Hällebo

Typ av aktivitet: Andakt

Meny