Bowling

Vi bowlar i träffpunkten.

Tid och plats

Tid: 27 juli 2023 klockan 14.00-15.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Hällebo

Typ av aktivitet: Övrigt

Meny