Sittgympa

Vi följer efter bästa förmåga ett program som Kent leder.

Tid och plats

Tid: 11 maj 2023 till 8 maj 2023 klockan 14.00-15.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Hällebo

Typ av aktivitet: Gympa

Meny