Måla

Vi målar vårblommor.

Tid och plats

Tid: 9 maj 2023 klockan 13.30-15.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Hällebo

Typ av aktivitet: Övrigt

Meny