Filmvisning

Vi visar filmen 100dragspel och flickan.

Tid och plats

Tid: 26 maj 2023 klockan 13.30-15.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Hällebo

Typ av aktivitet: Övrigt

Meny