Sittgympa

Vi träffas i Träffpunkten och rör oss efter bästa förmåga med ledning av personal.

Tid och plats

Tid: 21 april 2023 klockan 13.30-14.15  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Hällebo

Typ av aktivitet: Gympa

Meny