Filmvisning

Vi tittar på filmen Midvinterduell

Tid och plats

Tid: 17 mars 2023 klockan 13.30-15.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Hällebo

Typ av aktivitet: Underhållning

Meny