Filmvisning "Sessan - en kunglig saga"

Filmvisning.

Tid och plats

Tid: 3 mars 2023 klockan 13.30-15.30  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Hällebo

Typ av aktivitet: Bingo

Meny