Andakt

Andakt i träffpunkten.

Tid och plats

Tid: 22 mars 2023 klockan 14.00-14.45  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Hällebo

Typ av aktivitet: Andakt

Meny