Julsånger

Kyrkans personal bjuder på julsånger.

En gamal man och en kvinna utklädda som tomtar
  • Blåklockan kl 13.30,
  • Lingonet kl 14.00
  • Klöverängen kl 14.30
  • Gullvivan kl 15.00
  • Orion 15.30

Tid och plats

Tid: 18 december 2019 klockan 13.30-15.30

Plats: Blomstergården

Typ av aktivitet: Underhållning