Biff - barn i föräldrars fokus

Ett barn och en pappa har roligt ihop

Hur kan man få föräldraskapet att fungera efter en separation? Vill du ha hjälp eller lära dig mer om hur det blir för barn som varit med om eller befinner sig i föräldrakonflikter?

BiFF är en kort utbildning där föräldrar träffas vid tre tillfällen i separata grupper. Utbildningen ger kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan fungera med tre olika teman:

  • Barns behov
  • Risk- och skyddsfaktorer
  • Föräldraskap

Vid träffarna finns det utrymme att diskutera dessa frågor och relatera dem till sin egen situation som förälder. Många upplever det som meningsfullt att träffa andra föräldrar i liknande situationer. Grupperna träffas vid 3‑4 tillfällen beroende på gruppens behov och önskemål

Vi har blandade grupper med både män och kvinnor om ett föräldrapar är intresserade av att delta kommer vi placera er i skilda grupper. På så sätt blir möjligheten större att fokusera på ditt förhållningssätt till barnet.

Aktuell grupp

  • Tisdagar jämna veckor med start vecka 4, den 21 januari, 18.00–20.30.
  • Tisdagar ojämna veckor med start vecka 11, den 10 mars, 18.00–20.30

Är du intresserad av att delta i utbildningen kan du fylla i intresseanmälan.

Anmäl ditt intresse

Anmäl ditt intresse

Anmäl ditt intresse genom att ylla i formuläret och skicka in det.

När vi fått din intresseanmälan kommer en gruppledare att kontakta dig.

Välj den grupp som passar dig bäst * (obligatorisk)
Välj den grupp som passar dig bästHjälpte informationen på sidan dig?