Biff - barn i föräldrars fokus

BiFF vänder sig till dig som förälder som är intresserad av vad som händer med ditt eller dina barn vid en separation.

BiFF är en kort utbildning där föräldrar träffas vid tre tillfällen i separata grupper. Utbildningen ger kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan fungera med tre olika teman:

  • Barns behov
  • Risk- och skyddsfaktorer
  • Föräldraskap

Vid träffarna finns det utrymme att diskutera dessa frågor och relatera dem till sin egen situation som förälder. Många upplever det som meningsfullt att träffa andra föräldrar i liknande situationer. Är du intresserad av att delta i utbildningen kan du kontakta vår reception. Kontaktuppgifter? Eller länk?

Ett barn och en pappa har roligt ihop
Hjälpte informationen på sidan dig?