Omsorg och hjälp

Här hittar du information om äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Du kan läsa om vilken hjälp du kan få när det gäller ekonomi, familjerelationer, missbruk och våld.

Nyheter

 1. Utveckla din roll som förälder

  Du som är förälder eller annan viktig vuxen för ett barn har en unik möjlighet att främja barnets själv­­känsla, hälsa och utveckling! Nu får du

 2. Информация для тех, кто приехал из Украины!

  Information till dig som är från Ukraina – du kan få gå kurser hos oss genom projektet Care for Ukraine. Муниципалитет получил проектные средства от

Pågående projekt

 1. 3 Kitchens, 3 Paths to Empowerment

  Krokoms kommun deltar i ett Erasmus+-projekt riktat till utlandsfödda kvinnor. Projektet handlar om vuxnas lärande. 3 Kithens, 3 Paths to Empowerment

 2. Svartsjuka är inte romantiskt

  Krokoms kommun uppmärksammar kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt" som påbår under perioden 1 februari till 31 mars. Kampanjen riktar sig till dig

 3. Care for Ukraine 2.0

  Care for Ukraine 2.0 är ett projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Krokoms kommun har tagit tillvara på de ukrainska

 4. Stärkt föräldraskapsstöd

  Du som är förälder eller annan viktig vuxen för ett barn har en unik möjlighet att främja barnets hälsa och utveckling. Därför arbetar nu Krokoms

Aktiviteter på boendena

Meny