Omsorg och hjälp

Här hittar du information om äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Du kan läsa om vilken hjälp du kan få när det gäller ekonomi, familjerelationer, missbruk och våld.

Nyheter

  1. Fiskgåva förgyller Offentliga måltidens dag

    Nyheten har passerat sitt bäst före-datum Den enes fiskevårdsinsats kan bli den andres festmåltid när man tänker på andra och hjälps åt. Imorgon

  2. Anhörigstöd – inte enbart för äldre

    Nyheten har passerat sitt bäst före-datum Oktober månad är fokusmånad för anhörigstöd – hjälp till dig som vårdar eller stöttar en närstående som är

Aktiviteter på boendena

Meny