Omsorg och hjälp

Här hittar du information om äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Du kan läsa om vilken hjälp du kan få när det gäller ekonomi, familjerelationer, missbruk och våld.

Nyheter

  1. Anhörigstöd – inte enbart för äldre

    Oktober månad är fokusmånad för anhörigstöd – hjälp till dig som vårdar eller stöttar en närstående som är sjuk. Du kan bland annat få kostnadsfritt

  2. Nu kan du få hjälp med service av hörsel­hjälp­medel

    Krokoms kommuns hörselombud besöker Föllinge, Änge, Nälden och Krokom i höst för att hjälpa dig som behöver service på dina hörselhjälpmedel. Helen

Aktiviteter på boendena

Meny