Omsorg och hjälp

Här hittar du information om äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Du kan läsa om vilken hjälp du kan få när det gäller ekonomi, familjerelationer, missbruk och våld.

Nyheter

  1. KAA hjälper ungdomar vidare i livet

    Visste du att ungdomar som har hoppat av, eller inte påbörjat, gymnasiet kan få stöd av kommunen att studera vidare eller hitta praktikplats? KAA har

  2. Tyck till om Familje­­centralen

    Vi som jobbar på Familjecentralen vill veta hur ni upplever och nyttjar Familjecentralens verksamhet och speciellt sen vi införde ”Familjecentralen på

Aktiviteter på boendena

Meny