Omsorg och hjälp

Här hittar du information om äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Du kan läsa om vilken hjälp du kan få när det gäller ekonomi, familjerelationer, missbruk och våld.

Nyheter

  1. Undvik besök på kommunens särskilda boenden och gruppbostäder

    Under jul- och nyårshelgen har smittspridningen av Covid ökat i hela länet. Läget är pressat på kommunens särskilda boenden och gruppbostäder. Krokoms

  2. Med människan i fokus

    Just nu pågår en stor och viktig om­ställning inom vården och omsorgen i hela Sverige. Målet är en god, nära och samordnad vård som även fo­kuserar på

Aktiviteter på boendena

Meny