Omsorg och hjälp

Här hittar du information om äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Du kan läsa om vilken hjälp du kan få när det gäller ekonomi, familjerelationer, missbruk och våld.

Nyheter

  1. Bättre boende för äldre

    Anneli Jonasson, som jobbar på Blomstergården, tar en kaffe tillsammans med Leon Lund som är en av dem som bor där. Krokoms kommun gör en stor

  2. Tillsammans för äldres hälsa

    Under två år riktar Krokoms kommun ett särskilt fokus på äldres hälsa. Strax före jul togs ytterligare ett steg i arbetet där samverkan mellan olika

Aktiviteter på boendena

Meny