Omsorg och hjälp

Här hittar du information om äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Du kan läsa om vilken hjälp du kan få när det gäller ekonomi, familjerelationer, missbruk och våld.

Nyheter

  1. Individens behov i centrum

    Nyheten har passerat sitt bäst före-datum Susanne Fastesson Carlsson är processledare för införandet av arbetssättet Ibic, individens behov i centrum.

  2. Var med och påverka!

    Nyheten har passerat sitt bäst före-datum Nu har du chansen att föra fram frågor som är viktiga för dig eller för någon som står dig nära. Kanske

Aktiviteter på boendena

Meny