Omsorg och hjälp

Här hittar du information om äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Du kan läsa om vilken hjälp du kan få när det gäller ekonomi, familjerelationer, missbruk och våld.

Nyheter

  1. Sommarjobbet blev ett längre vikariat

    Julia Stefansson surrar med Nils "Stor-Nisse" Nilsson över en kaffe. Att sommarjobb kan leda till något mer än ingen hemlighet. Det vet Julia

  2. Våld kan se ut på många olika sätt men är aldrig okej!

    Centrum mot våld, ungdomsmottagningen, elevhälsan och de nationella ideella organisationerna Rädda barnen och 1000 möjligheter som driver

Aktiviteter på boendena

Meny