Omsorg och hjälp

Här hittar du information om äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Du kan läsa om vilken hjälp du kan få när det gäller ekonomi, familjerelationer, missbruk och våld.

Nyheter

 1. Servicetjänster 80+

  Har du fyllt 80 år och bor i Krokoms kommun kan du enkelt få hjälp utan att behöva ansöka om biståndsbeslut. Att få servicetjänster innebär att du kan

 2. Träffa andra barn vid skilsmässa

  Det är inte ovanligt att barn blir ledsna och arga när föräldrarna skiljer sig och flyttar ifrån varandra. Barns sätt att reagera och visa känslor

Pågående projekt

 1. Ungdomspanelen

  För att klara framtidens personal- och kompetensförsörjningen behöver vi göra Krokoms kommun till en attraktiv arbetsgivare för unga personer. Då tar

 2. Äldrebygget - nu förbättrar vi särskilt boende för äldre

  Informationsträff om Äldrebygget 12 december För att ni, boende och närstående, som berörs av detta ska få information om vad som händer och möjlighet

 3. Samtalsgrupp

  Ger du hjälp och stöd till någon i din närhet med psykisk ohälsa? Nu har du chansen att vara med i en samtalsgrupp. I samtalsgruppen får du möjlighet

 4. Volontär på äldreboende

  I Krokoms kommun finns tre särskilda boenden och vi söker dig som vill hjälp till att förgylla vardagen för våra boende. Vill du vara med och göra

Aktiviteter på boendena

Meny