Omsorg och hjälp

Här hittar du information om äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Du kan läsa om vilken hjälp du kan få när det gäller ekonomi, familjerelationer, missbruk och våld.

Nyheter

 1. Förälder – delta i intervjustudie om föräldraskapsstöd!

  Vilket stöd behöver du i din föräldraroll? Vi vill veta så att vi kan erbjuda rätt insatser! Delta i en intervjustudie för att bidra till att utveckla

 2. Spännande pjäs med Vän­skaps­teatern

  Vänskapsteatern är ett samarbete mellan Krokoms kommun, Åre kommun och kulturföreningen Fjällhumlorna. Vänskapsteatern började som ett litet projekt

Pågående projekt

 1. Ma råkes! Mötesplatser för seniorer

  Nu har du som senior möjlighet att besöka våra mötesplatser Ma råkes! Här hittar du information om vad som händer och var vi finns. Ma råkes är

 2. 3 Kitchens, 3 Paths to Empowerment

  Krokoms kommun deltar i ett Erasmus+-projekt riktat till utlandsfödda kvinnor. Projektet handlar om vuxnas lärande. 3 Kithens, 3 Paths to Empowerment

 3. Svartsjuka är inte romantiskt

  Krokoms kommun uppmärksammar kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt" som påbår under perioden 1 februari till 31 mars. Kampanjen riktar sig till dig

 4. Care for Ukraine 2.0

  Care for Ukraine 2.0 är ett projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Krokoms kommun har tagit tillvara på de ukrainska

Aktiviteter på boendena

Meny