Translate site

Startsida Krokoms kommun

Förvaltningar och enheter

Socialförvaltningen

Namn

Titel

Telefon

Anna Berkestedt Jonsson

Socialchef

0640 162 90

Ann-Marie Ågran

Verksamhetschef Vård och omsorg samt Särskilt boende

0640 165 20

Malin Andersson

Verksamhetschef Stöd och service

0640 162 93

Matz Norrman

Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg

0640 162 88

Helena Lindberg

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

0640 162 91

Irene Ahlnäs-Toft

Verksamhetschef Bemanningspoolen

0640 162 50

Sara Comén

Verksamhetschef hälsa och sjukvård samt Hemtjänsten

0640 163 14

Elisabeth Wickzell

Verksamhetschef Integration

0640 162 54

 

Skola och barnomsorg

Namn

Titel

Telefon

Birgitta Lundgren

Barn- och utbildningschef

0640 161 61

Angelica Faktus

Verksamhetschef Skola

0640 161 64

Elisabeth Englund

Verksamhetschef Barnomsorg

0640 161 66

Pernilla Oscarsson

Verksamhetschef Elevhälsa

0640 168 31

Stefan Konradsson

Versamhetschef Kulturskola

0640 161 53

 

Kultur och fritid

Namn

Titel

Telefon

Eva Fresk

Bibliotekschef

0640 161 57

Mats Hurtig

Kultursamordnare

0640 162 72

Andreas Eriksson

Fritidssamordnare

0640 163 29

 

Kommunledningsförvaltningen

Namn

Titel

Telefon

Sara Anselmby

Kanslichef

0640 161 06

Åsa Sjödin

Kommunikationschef

0640 161 47

Jan Söderman

IT-chef

0640 161 70

Anne Vågström

HR-chef

0640 163 66

Björn Torbjörnsson

Ekonomichef

0640 163 33

Anna-Carin Svedén

Näringslivschef

0640 163 26

Sara Anselmby

Säkerhetssamordnare

0640 161 06

Tom Larsson

Bygg- och miljöchef

0640 164 07


Samhällsbyggnadsförvaltningen

Namn

Titel

Telefon

Ulla Schill

Samhällsbyggnadschef

0640 164 44

Marlene Hallqvist

Städchef

0640 164 56

Lena Träskvik

Kostchef

0640 163 93

Oscar Aspman

Chef Vatten och Renhållning

0640 161 00

Tomas Nilsson

Plan- och fastighetschef

0640 164 54

 

Uppdaterad 2018-08-08 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se