1. PDF Kallelse och handlingar för Barn- och utbildningsnämndens möte 23 februari 2021

  centrum för suicidforsk- ning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Kulturskola Mycket tid och energi har lagts på inflyttning i Röda pavil- jongen på Nyheden under höstterminen. En väl investe- rad tid

  Senast ändrad: 2021-02-17 10.40 • Storlek: 11.4 MB
  Krokoms kommun / Handlingar för möte Barn- och utbildningsnämnden den 2021-02-23 (1).pdfPDF
 2. Fil/dokument Samcoach – lösningen för dig?

  personer med psykisk och/eller fysisk ohälsa och som har ett sammansatt stödbehov från olika myndigheter, målet är en hållbar arbetssituation eller studier. Samverkande myndigheter är: Krokoms kommun, Region

  Senast ändrad: 2021-02-09 10.20 • Storlek: 30.5 kB
  Krokoms kommun / Jobba hos oss / Projekt / Samcoach – lösningen för dig?
 3. PDF År 2019 Klf

  De genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka Uppdrag: KS förvaltning ska med utgångspunkt i folkhälsostrategin arbeta med ANDT-frågor och psykisk ohälsa. Målgrupp barn- och ungdomar. Up- pdraget

  Senast ändrad: 2021-01-26 11.22 • Storlek: 6.2 MB
  Krokoms kommun / År 2019 Klf.pdfPDF
 4. PDF År 2019 Soc

  är att Regionen inte längre går med på att samfinansiera i de ärenden som till stor del handlar om psykisk ohälsa (tex självska- debeteende, suicidrisk, ätstörningar och övrigt psykiskt dåligt mående). Avseende

  Senast ändrad: 2021-01-26 11.22 • Storlek: 8.3 MB
  Krokoms kommun / År 2019 Soc.pdfPDF
 5. PDF Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 21 oktober 2020

  under januari månad 2021. Fontänhus vänder sig till personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i åldrarna 16-65 år. Fontänhus syftar till att bedriva så kallad klubbhusverksamhet enligt

  Senast ändrad: 2020-10-29 09.58 • Storlek: 877.2 kB
  Krokoms kommun / ks-protokoll-2020-10-21.pdfPDF
 6. PDF ks-kallelse-2020-10-21

  Intresseföreningen Fontänhus Jämtland Härjedalen har för avsikt att starta ett första Fontänhus i Jämtlands län under januari månad 2021. Fontänhus vänder sig till personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk

  Senast ändrad: 2020-10-20 10.19 • Storlek: 1.4 MB
  Krokoms kommun / ks-kallelse-2020-10-21.pdfPDF
 7. PDF Sammanträdesprotokoll socialnämnden 22 september 2020

  har för avsikt att starta ett första Fontänhus i Jämtlands län under januari månad 2021. Fontänhus vänder sig till personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i åldrarna 16-65 år

  Senast ändrad: 2020-10-14 11.47 • Storlek: 293.9 kB
  Krokoms kommun / soc-namnd-protokoll-2020-09-22.pdfPDF
 8. PDF Årsredovisning 2019

  Årsredovisning 2019 Krokoms kommun, april 2020 Omslagsbild: Ulla-Britta Holmer besökte Digidel Center på drop in på Magneten i Krokom. Hon vill lära sig mer om både mobilen och datorn. Läs mer om Digidel Center på sidan 13. Foto: Anneli Åsén

  Senast ändrad: 2020-10-14 11.07 • Storlek: 24.4 MB
  Krokoms kommun / 2019-arsredovisning-krokom.pdfPDF
 9. PDF Kallelse kommunfullmäktige 1 oktober 2020

  Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Sida 1(3) Datum 2020-09-17 Krokoms kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 1 oktober 2020 i Trångsvikens Bygdegård klockan 10.00. Välkommen som åhörare! Klockan 13.00 ca hålls Allmänhetens frågestund. Möjlighet finns

  Senast ändrad: 2020-10-14 11.03 • Storlek: 29.9 MB
  Krokoms kommun / kf-kallelse-2020-10-01.pdfPDF
 10. PDF Sammanträdesprotokoll socialnämnden 20 maj 2020

  Individ och familjeomsorgen, och Inga-Lill Olausson, enhetschef Barn och Familj  Från uppdragslistan: Redovisa fall med nätverksplacerade barn som har föräldrar med någon form av psykisk ohälsa

  Senast ändrad: 2020-10-14 09.55 • Storlek: 413.8 kB
  Krokoms kommun / soc-namnd-protokoll-2020-05-20.pdfPDF