1. Inbjudan till samtalsgrupp Ger du hjälp och stöd till någon i din närhet med psykisk ohälsa? I samarbete mellan Åre och Krokoms kommuns anhörigsamordnare och SV anordnar vi en samtalsgrupp. Här får

  Senast ändrad: 2019-08-19 15.10 • Storlek: 748.1 kB
  Krokoms kommun / Omsorg och hjälp / Projekt / Samtalsgrupp / Inbjudan till samtalsgrupp_2019-08-06_154048.pdfPDF
 2. Kort sammanfattning Idag finns ett nätverk för psykisk hälsa i Krokoms kommun där man bland annat följer upp handlingsplanen för psykisk ohälsa. Folkhälsosamordnare är sammankallande och ansvarar även

  Senast ändrad: 2020-03-03 13.46 • Storlek: 431.8 kB
  Krokoms kommun / folkhalsorad-protokoll-2020-02-12.pdfPDF
 3. har tre projekt på gång – ett gällande fysisk aktivitet för de med lättare psykisk ohälsa; ett gällande livsstilsförändringar och att vara lite snällare mot sig själv samt ett för äldre (75 plus

  Senast ändrad: 2019-11-14 16.04 • Storlek: 434.5 kB
  Krokoms kommun / folkhalsorad-protokoll-2019-09-17.pdfPDF
 4. och i samband med kartlägg- ningen har uppgifter framkommit om psykisk ohälsa, enligt biträdande socialchefen. Det har också genomförts en kartläggning om förekomsten av samsjuklighet med miss- bruk och psykisk

 5. när det gäller ris- ken att drabbas av psykisk ohälsa och olika former av sociala problem som till ex- empel kriminalitet och drogmissbruk (ANDT). Elever som inte är närvarande i skolan löper större risk

  Senast ändrad: 2020-02-05 14.38 • Storlek: 1.1 MB
  Krokoms kommun / kommunledningsforvaltning-folkhalsostrategi.pdfPDF
 6. inom första hjälpen psykisk hälsa (MHFA) är en del i att identifiera personer med psykisk ohälsa. Utbildningen genomförs med samtliga medarbetare inom Socialförvaltningen under 2019 och 2020. • Den samverkan

  Senast ändrad: 2020-03-27 10.24 • Storlek: 211.3 kB
  Krokoms kommun / samverkan-halso-sjukvard-psykiskt-funktionshindrade-ks-svar-2020-03-18.pdfPDF
 7. i en instruktörsutbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa. Tanken är att de nu ska utbilda medarbe- tare i Krokoms kommun som möter personer med psykisk ohälsa i sin vardag. Kursen, som har sitt ursprung i Australien

  Senast ändrad: 2019-08-14 16.23 • Storlek: 14.4 MB
  Krokoms kommun / 2018-2-vart-krokom.pdfPDF
 8. satsade Krokoms kommun extra under 2018 på att utbilda medarbetare som i sin vardag möter personer med psykisk ohälsa. I oktober 2018 invigdes en familjecentral i Krokom. Här har vi samlat olika

  Senast ändrad: 2019-08-14 16.51 • Storlek: 12.5 MB
  Krokoms kommun / 2018-arsredovisning-i-korthet-krokom.pdfPDF
 9. De genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka Uppdrag: KS förvaltning ska med utgångspunkt i folkhälsostrategin arbeta med ANDT-frågor och psykisk ohälsa. Målgrupp barn- och ungdomar. Up- pdraget

  Senast ändrad: 2021-01-26 11.22 • Storlek: 6.2 MB
  Krokoms kommun / År 2019 Klf.pdfPDF
 10. personer med psykisk ohälsa. Utbildningen genomförs med samtliga medarbetare inom Socialförvaltningen under 2019 och 2020. • Den samverkan och ansvarsfördelning som sker mellan regionen och kommunerna

  Senast ändrad: 2020-03-02 16.21 • Storlek: 390.3 kB
  Krokoms kommun / soc-namnd-protokoll-2020-02-25.pdfPDF