Dialogen

Engagemanget är nyckeln till den utmaning som Krokoms kommun står inför.

Du kan bidra!

Vi behöver tänka tillsammans om vi ska kunna utveckla vår kommun.

Vi vet att det finns en stark växtkraft på landsbygden och den vill vi ta vara på. Därför kommer vi, med början hösten 2019, bjuda in till olika typer av dialoger, idéforum och möten för att delge fakta och möjliga lösningar men även för att tillsammans med er som bor här hitta den bästa vägen fram till 2035. 

Just nu arbetar vi med att planera för hur vi på bästa sätt ska genomföra olika dialogmöten. Håll utkik här på kommunens hemsida så får du veta mer om när vi drar igång och hur det kommer gå till.

Dialogmöte på Grönänge i Dvärsätt