Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Guldkornen vaskas fram

Pojke håller i en bergskristall

Vad är det som gör varje del av vår kommun unikt? Nu står kommunen i startgroparna för att, tillsammans med alla som bor här, mejsla fram det positiva. Foto: Susanne Kvarnlöf

Varför bor du där du bor? Vad är unikt med just din plats? Det vill Krokoms kom­mun veta. Målet är att locka fler människor att bosätta sig någonstans i kom­­munen. Vi vill också få fler besökare och mer investeringar till vår kommun.

I höstas inledde Krokoms kommun medborgardialoger där politiker och tjänstemän mötte medborg­arna runt om i kommunen. Jonas Törngren, kommundirektör, berättar att han och hans kollegor möttes av ett stort engagemang.

– Det var mycket folk på alla möten och vi hade väldigt bra diskussioner. Den här kraften vill vi spinna vidare på och det kommer att bli grunden för nästa runda av medborgardialoger, säger Jonas Törngren.

En av nycklarna till att skapa goda förutsättningar för att bo och leva i hela kommunen är att det blir fler som bor här. Inflyttningskommuner blir rikare och mer attraktiva vilket leder till en positiv spiral med ännu fler som flyttar hit. Utflyttning innebär däremot att allt färre personer måste betala mer för en fungerande välfärd. Varje ny medborgare genererar cirka 70 000 kronor i skatteintäkter och en växande kommun har potential att växa ännu mer.

Jonas Törngren säger att den starkaste motorn finns i kommunens södra delar där ett stort antal nya hus har tillkommit under senare år, men att även andra delar av kommunen såklart också har möjlighet att växa.

– Ett stort bekymmer är svårigheten att låna pengar till att bygga nytt långt ifrån centralorten. Men Offerdalsbygden visar att det är fullt möjligt att hitta lösningar, här har ju både Kaxås och Rönnöfors visat på stor kreativitet, säger Jonas Törngren.

Det är inte bara Krokoms kommun som kämpar om att få fler inflyttare, i stort sett alla kommuner i hela Sverige har samma utmaningar. Därför gäller det att sticka ut och att verkligen hamna på kartan som en plats folk är nyfikna på och vill flytta till. Jonas Törngren berättar att ett arbete med att mejsla fram vad som är unikt med just vår kommun kommer att inledas i sommar.

– Det arbetet kan inte vi göra själva utan här behöver vi hjälp av alla som bor i kommunen. Alla detaljer är inte klara än, men vi kommer att bjuda in till digitala möten eller på annat sätt samla in det vi behöver. Eftersom vi har tvingats lägga fokus på Coronapandemin under våren så har detta arbete fördröjts, vi kommer i stället att genomföra det till hösten, säger han.

Därför gäller det att sticka ut och att verkligen hamna på kartan som en plats folk är nyfikna på och vill flytta till.Höstens dialogmöten gav en hel del information om de sex kommundelar som besöktes. Just att marknadsföra kommunen i större utsträckning än vad vi har gjort hittills var något som lyftes på flera av mötena. Att hela kommunen ska leva och inte bara de södra delarna var en annan vanlig synpunkt som fördes fram. Vikten av att vi har livskraftiga företag och att fler etablerar sig i kommunen var något som många lyfte. Kommunens viktiga roll som motor lyftes också som en viktig faktor.

– Jag är glad över allt material som vi fick in under höstens dialogmöten, nu ska vi ta det vidare. Något som är väldigt viktigt är att vi når alla målgrupper och här har vi ett jobb att göra. Vi behöver hitta nya arenor och andra kanaler för att nå till exempel ungdomarna och det finns många andra målgrupper som vi inte heller har nått tidigare, säger Jonas Törngren.

Krokoms kommun är stor till ytan och förutsättningarna för att bo, leva och verka skiljer sig åt mellan olika platser. En viktig del i arbetet med att ta fram ett platsvarumärke för att sätta Krokoms kommun på kartan blir därför att mejsla fram det som gör varje del unikt.

– Våra kommunmedborgare har varit tydliga med att de vill att det unika i just deras kommundel lyfts fram. Jag tror att de stora olikheterna i vår kommun är en av de saker som gör oss unika och intressanta för inflyttare, säger Jonas Törngren.

Åsa Sjödin

Meny