Dialogmöte 12 oktober

Barn som gungar

Nu har du chansen att bidra på riktigt. Vi bjuder in till medborgardialog där du som bor och verkar i Nälden kan vara med och påverka utemiljön i byn och hur skolgården på den nya skolan ska utformas.

ikon för dialogmöte

Kommunen vill kroka arm med föreningar, företag och medborgare för att tydliggöra vad som är bra med Nälden idag och för att identifiera sådant som kan bli ännu bättre. Målet är att Nälden ska bli en ännu mysigare och mer välkomnande by.

Under sommaren kommer tre feriepraktikanter intervjua människor i Nälden när det gäller utemiljön och skolgården för den nya skolan. Utöver det kommer ett antal fokusgrupper att träffas för att bolla idéer, det arbetet inleds i augusti.

På mötet den 12 oktober kommer du att få ta del av samtliga idéer som har lyfts i olika forum.

Tid och plats

Tid: 12 oktober 2021 klockan 18.30-20.30

Plats: Digitalt möte där du får ta del av samtliga idéer som har lämnats för skolgård och utemiljö

Typ av aktivitet: Dialog

Meny