På gång i Nälden

Barn som gungar

Nu har du chansen att bidra på riktigt. Vi bjuder in till medborgardialog där du som bor och verkar i Nälden kan vara med och påverka utemiljön i byn och hur skolgården på den nya skolan ska utformas.

Kommunen vill kroka arm med föreningar, företag och medborgare för att tydliggöra vad som är bra med Nälden idag och för att identifiera sådant som kan bli ännu bättre. Målet är att Nälden ska bli en ännu mysigare och mer välkomnande by.

Du som bor och verkar i Nälden kommer kunna bidra med dina tankar och idéer när det gäller utemiljön och skolgården på den nya skolan. Vi kommer bjuda in till olika fokusgrupper och det kommer också att vara möjligt att skicka in idéer här på hemsidan. Vi uppdaterar kontinuerligt informationen på den här sidan, håll utkik!

Här kan du Lämna idéer och förslag till utemiljö och skolgård

Informationsmöten i juni

Vi inleder med två informationsmöten om den nya skolan och om tågstopp Nälden. Du får information om planerna vid det första tillfället som är den 15 juni och har möjlighet att ställa frågor till politiker och tjänstemän på möte två den 22 juni.

Hoppa ner till tidigare möten

Dialogmöten i oktober

Vi kommer även att bjuda in till två dialogmöten i oktober. Den 12 oktober kommer alla idéer som har samlats in att presenteras och den 19 oktober har förslagsställarna möjlighet att argumentera för sina idéer.

Kommande möten

 • Öppet dialogmöte 21 september - föreningar 2

  Nu har du chansen att bidra på riktigt. Vi bjuder in till medborgardialog där du som bor och verkar i Nälden kan vara med och påverka utemiljön i byn och hur skolgården på den nya skolan ska utformas.

 • Öppet dialogmöte 21 september - företag 2

  Nu har du chansen att bidra på riktigt. Vi bjuder in till medborgardialog där du som bor och verkar i Nälden kan vara med och påverka utemiljön i byn och hur skolgården på den nya skolan ska utformas.

 • Dialogmöte 12 oktober

  Nu har du chansen att bidra på riktigt. Vi bjuder in till medborgardialog där du som bor och verkar i Nälden kan vara med och påverka utemiljön i byn och hur skolgården på den nya skolan ska utformas.

 • Dialogmöte 19 oktober

  Nu har du chansen att bidra på riktigt. Vi bjuder in till medborgardialog där du som bor och verkar i Nälden kan vara med och påverka utemiljön i byn och hur skolgården på den nya skolan ska utformas.

Tidigare möten i Nälden

 • Informationsmötet 15 juni

  Vi informerar om planerna för den nya skolan och om tågstopp Nälden.

 • Informationsmötet 22 juni

  Du har möjlighet att ställa frågor om den nya skolan och om tågstopp Nälden.

 • Öppet dialogmöte 31 augusti - företag 1

  Nu har du chansen att bidra på riktigt. Vi bjuder in till medborgardialog där du som bor och verkar i Nälden kan vara med och påverka utemiljön i byn och hur skolgården på den nya skolan ska utformas.

 • Öppet dialogmöte 31 augusti - föreningar 1

  Nu har du chansen att bidra på riktigt. Vi bjuder in till medborgardialog där du som bor och verkar i Nälden kan vara med och påverka utemiljön i byn och hur skolgården på den nya skolan ska utformas.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny