Ås-Dvärsätt-Rödön

Vi träffades på Ås skola 6 november klockan 18.00-20.00. Kunde du inte delta på plats så har du möjlig­het att lämna dina syn­punkter digitalt här.

På mötet i Ås den 6 november deltog följande tjänstemän: Sara Anselmby, kanslichef (moderator), Ulla Schill, samhällsbyggnadschef, Åsa Sjödin, kommu­ni­katör.

Från politiken deltog följande personer: Jan Runsten, MP, Karin Jonsson, C, Roland Larsamo, M, Maria Isberg, V, Gunnel Persson, S, Claes-Göran Bergh, S, Karin Wallén, C, Jenny Palin, S, Mikael Karlsson, S, Tommy Lennartsson, C, Maria Jacobsson, S, Fredrik Olofsson, V, Björn Hammarberg, M

Detta hände på mötet i Ås

Detta hände på mötet i Ås

Tillsammans når vi längre! Det var kommunalrådet Björn Hammarbergs slutord vid dialog­mötet i Ås. Just samverkan är en viktig nyckel och formatet medborgar­dialog något som kommunen ska utveckla vidare.

Ås var sist ut i höstens medborgar­dialogturné tillsammans med Aspås. Ett fyrtiotal personer samlades i Ås skolas matsal för att fundera kring hur den ekonomiska utmaningen kan mötas på bästa sätt. Rep­resentanterna från Rödön lyfte fram den framgångsmodell som de har arbetat fram. Modellen består av de tre delarna skola, boende och förenings­liv och att alla tre behövs för att skapa tillväxt.

- Skolan är en oerhört viktig del i den vision vi har formulerat för Rödöns framtid. I stället för att läggas ner bör både skolan och förskolan byggas ut. Om det dessutom byggs trygghets­boende på Rödön skapar vi skalför­delar genom att samla all samhälls­service på ett ställe, sade Rödöbon Martin Nilsson.

Rödöns geografiska läge lyfts fram som en ordentlig framgångsfaktor, ett nationellt A-läge. När det kommer till kollektivtrafik finns dock ett och annat att önska, det går bara en buss på morgonen och en på eftermiddagen vilket krånglar till det för både skol­elever och dem som vill pendla. Att kommunen arbetar för en förbättring när det gäller kollektivtrafiken var något som flera lyfte.

Sara Anselmby var kvällens moderator och hon avslutade med att tacka för det positiva och konstruktiva mötet, något som Rödöbon Marit Kirkbakk höll med om. Hon ville skicka med vikten av att förvalta medborgarnas förtroende för kommunens tjänste­män och politiker eftersom det är grunden för en välmående kommun i förlängningen.

- Jag skulle önska att kommunens företrädare kommunicerar i enlighet med de långsiktiga strategierna och inte motsäger det som finns skrivet. Särskilt inte i dialogen med oss med­borgare. Vi läser det ni skriver och vi litar på det ni säger. Det är otroligt viktigt att detta förtroende upprätt­hålls, liksom den goda tonen från alla inblandade, när vi går mot tuffare ekonomiska tider och måste finna konstruktiva lösningar tillsammans, sade Marit Kirkbakk.

Nästa steg i processen är att samman­ställa allt material från höstens medborgardialoger. Tillväxt­strategin är ett levande dokument och det som har kommit in till kommunen kommer förstås att tas tillvara.

- Vi har fått in väldigt många kloka synpunkter och goda idéer. Nu ska vi sammanställa och fundera på hur upplägget för vårens dialogmöten ska se ut. Jag är jättenöjd med höstens möten och jag ser verkligen fram emot det fortsatta arbetet, sade Sara Anselmby.

ladda ner sammanställningen från grupparbetet Pdf, 123.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur når vi målet?

Utmaningen är att tillsammans se till att vår kommun fortsätter att vara den livfulla och expan­siva kommun vi vant oss vid och som med säkra steg taktar mot minst 16 000 invånare år 2035. Att hantera investeringar i skolor, äldreboende, fritidsan­lägg­ningar, vatten- och avlopp mm. Att få kvaliteten i våra tjänster vara precis så bra som vi vill och att hitta rätt kompetens.

#jagärkrokom

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1200
  Vy över Storsjön med Oviksfjällen i bakgrunden

  Tid och plats

  Tid: 6 november 2019 klockan 18.00-20.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

  Plats: Ås skola

  Typ av aktivitet: Dialogmöte, Digital dialog

  Meny