Idéer och förslag Åsbygden

Vilka utvecklingsområden tycker du är viktiga för Åsbygden? Ett antal idéer kom upp på dialogmötet i september 2023 men det finns fortfarande möjlighet att påverka.

Lämna förslag och idéer eller kommentera förslag här

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1200

  Viktigt att veta om dina förslag

  Sista dag att lämna förslag är 30 november. Meningen är att det skall resultera i förbättrings- och utvecklingsförslag prioriterade av Åsbor, som politiken sedan har att ta ställning till och realisera om det är ekonomiskt genomförbart. Beredning av inkomna förslag/prioriteringar sker under december och återkoppling under första kvartalet 2024.

  Kommentarsfunktionen och kakor

  För att din kommentar ska synas i kommentarsfältet behöver du godkänna kakorna JSESSIONID och SiteVisionLTM. Båda är förstapartskakor, läses endast av krokom.se och är sessionscookies. De upphör då du stänger webbläsaren.

  Om du inte godkänner dessa cookies syns inte din kommentar i kommentarsfältet men den skickas till kommunikation@krokom.se.

  Förslag och idéer från dialogmötet i september 2023

  • Tag fram ett varumärke för olika delar i Åsbygden för att tydliggöra ambitioner och långsiktiga utvecklingsplaner. Vad vill kommunen att Åsbygdens olika delar ska förknippas med
  • Utveckla planprogrammet för Ås centrum så att det blir ett centrum för Åsbygden.
  • Se över helheten för idrottsföreningarnas förutsättningar att driva verksamhet. Gör en plan för vilka anläggningar som ska finnas och hur dessa kan komplettera varandra. Allt från Jämtkrafthallen till fotbollsarenor, skidspår, ridhus och ridstigar, simhall och friidrottsanläggning etc. Se över möjligheten att samverka med Östersunds kommun.
  • Gör en plan för utbyggnad av spontanlekytor, både inomhus och utomhus. Utred möjligheten för ex pumptrackbana, visa på lämpligt markområde
  • Byggnation av skoterled från Storsjön till befintlig skoterled vid E14.
  • Informera/ta fram lämpliga lokaler (alternativt bygg) för kommersiell service och nöjen. Ex pub/kvarterskrog och butiker. Gärna också kommunal verksamhet dagtid så att politiker och tjänstepersoner kommer närmare medborgarna.
  • Bygg ett trygghets/seniorboende så att de som bor i hus idag kan flytta till lägenhet göra utrymme för barnfamiljer
  • Verka för distriktssköterska – hälsocentral på plats i Ås.
  • Verka för bättre kollektivtrafik (tillsammans med Länstrafiken och Östersund)
  • Skapa gemensam bastu, bad-område (badbrygga, gång/cykelväg vid sjön etc)
  • Ordna hantverkslokaler (vävarstuga/träsnide mm)
  • Skapa fler ridbanor runt omkring ridskolan och utmed vägen så att de som rider inte ska behöva rida på vägen eller ta sig från olika stigar och rida utmed vägen.
  • Involvera skolbarnen vid förändring och utbyggnad av skolgårdar
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Meny