Dialogmöte 28 november

man på utegym

28 november hölls steg tre i dialogen mellan Krokoms kommun och invånare kring utvecklingen i Åsbygden.

På mötet i september kom det fram ett antal idéer och förslag för utvecklingen i Åsbygden och fram till 26 november kunde allmänheten lämna förslag digitalt.

förslag och idéer Öppnas i nytt fönster.

 

På dialogmötet delades deltagarna in i grupper för att diskutera och rangordna förslagen för vidare utveckling under perioden 2024-2025. Det fördes även en dialog om hur kommunen tillsammans med invånare, företagare och föreningsliv kan jobba gemensamt för att det ska bli verklighet.

Tid för mötet: 28 november klockan 18.30-20.30

Plats: Ås föreningshus eller via Teams

Kommunen representerades av både politiker och tjänstemän.

 

Presentation dialogmöte 23-11-28 Pdf, 767.7 kB.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny