Dialogmöte 27 september 2023

Krokoms kommun inledde den 24 augusti 2022 en dialog med befolkningen i Åsbygden angående utvecklingen i området. Under hösten 2023 fortsätter och intensifieras dialogen med start den 27 september 2023.

Tid för mötet: 18.00-21.00 på Torsta Naturbruksgymnasium

Dialogmötet den 27 september är en av flera dialoger kommunen planerar hålla under hösten. Syftet med dialogen är att få idéer kring hur kommunen kan arbeta tätare med föreningar, näringsliv och allmänhet i den utvecklingsfas Ås-området befinner sig i.

Runt sextio personer deltog på plats och femton via Zoom. Deltagarna delades upp i mindre grupper för att komma med förslag om hur dialogen bäst förs mellan kommun och invånare i Åsbygden.

 

Presentation medborgardialog Åsbygden 27 september 2023 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Sammanställning Gruppdiskussioner 27 september 2023 Pdf, 147.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny